Τα ρεύματα στη ζωγραφική

Τα ρεύματα στη ζωγραφική

Μια μικρή αναφορά στα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρέασαν την ιστορία της ζωγραφικής, με κάποιους από τους κύριους εκφραστές και χαρακτηριστικά έργα τους. Συμβαίνει συχνά ένας καλλιτέχνης να έχει επηρεαστεί και να έχει επηρεάσει, περισσότερα από ένα...
Η Ζωγραφική στην Ελλάδα

Η Ζωγραφική στην Ελλάδα

Σε αυτό το κείμενο Θα επιχειρήσουμε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της Ελληνικής ζωγραφικής, με αναφορές σε κάποιους, από τους πολλούς και σημαντικούς ζωγράφους που επηρέασαν την τέχνη στη χώρα μας. Μεταβυζαντινή τέχνη – Κρητική Σχολή Μετά την άλωση της...
Πως προσεγγίζουμε έναν πίνακα ζωγραφικής

Πως προσεγγίζουμε έναν πίνακα ζωγραφικής

  Η ζωγραφική είναι μια μορφή επικοινωνίας, η παλιότερη γλωσσά των εικόνων και η πιο θαυμαστή, αφού γίνεται με το χέρι, με το συναίσθημα και με το νου. Επιλέξαμε και προτιμήσαμε σε αυτό το κείμενο να δώσουμε διάφορες σκέψεις και προτάσεις μαζεμένες και...

Pin It on Pinterest