Τα ρεύματα στη ζωγραφική

Τα ρεύματα στη ζωγραφική

Μια μικρή αναφορά στα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρέασαν την ιστορία της ζωγραφικής, με κάποιους από τους κύριους εκφραστές και χαρακτηριστικά έργα τους

Η Ζωγραφική στην Ελλάδα

Η Ζωγραφική στην Ελλάδα

Σε αυτό το κείμενο Θα επιχειρήσουμε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της Ελληνικής ζωγραφικής, με αναφορές σε κάποιους, από τους πολλούς και σημαντικούς ζωγράφους που επηρέασαν την τέχνη στη χώρα μας.

Pin It on Pinterest

Share This